Individuálne návrhy

Požiadavky na estetické, funkčné a priestorové riešenie záhradných stavieb sú veľmi rozmanité, preto ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Samotnej realizácii záhradnej stavby predchádza premyslený návrh v ktorom premeníme vaše požiadavky do architektonickej štúdie. Môže vzniknúť aj niekoľko návrhov kým spoločne dospejeme k riešeniu, ktoré z pohľadu ceny, vzhľadu a funkčnosti vyhovuje celej rodine.