Prehliadka

Rôzne elementy staveniska môžu ovplyvniť celkový projekt ako napríklad: lokalizácia štúdia, geologické podmienky, inžinierske siete, prístup na stavenisko, horizont a podobne. Práve preto považujeme za dôležité uskutočniť obhliadku staveniska a odobrať všetky
potrebné miery.

Návrh riešenia

Zbieranie informácií - v tejto fáze sa s vami stretne náš architekt/dizajnér a prediskutuje s vami všetky vaše požiadavky a nápady aby návrh dokázal naplniť vaše očakávania. Celý proces si môže vyžadovať dlhšiu diskusiu. Tento čas strávený analýzou vašich predstáv nám ale umožní navrhnúť štúdio podľa vašich predstáv. Následne sa vyhotoví cenová ponuka.

Zmluva o dielo

V prípade že ste maximálne spokojný s dizajnom vášho záhradného štúdia, uskutoční sa podpis zmluvy o dielo, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti týkajúce sa celej výstavby ako aj platobných podmienok. Ďalším krokom ktorý bude nasledovať je vypracovanie všetkých nevyhnutných výrobných výkresov a zaplatenie zálohy.

Projekt pre ohlásenie drobnej stavby

Väčšina štúdií je navrhovaná tak, aby svojou rozlohou nepresahovala 25 m2 a tým pádom si nevyžadovala stavebné povolenie. V prípade že štúdio bude presahovať 25 m2 je nevyhnutné vypracovať projektovú dokumentáciu pre získanie stavebného povolenia čo môže viesť k oddialeniu samotnej výstavby.

Výroba a montáž

Všetky komponenty štúdia sú vyrobené kvalifikovanými pracovníkmi na základe vopred vypracovaných detailných výrobných výkresov.  Montáž štúdií je realizovaná prostredníctvom skúsených profesionálnych tesárov. Nasleduje finálna úprava štúdia podľa dohodnutých špecifikácií v zmluve ako napr: fasáda, dekorácia stien, elektroinštalácia, podlahy, kúrenie a pod.

Odovzdanie diela

Nasleduje najpríjemnejšia časť projektu - odovzdanie kľúčov zákazníkovi od jeho nového záhradného štúdia. Na celú stavbu sa vzťahuje 5 ročná záruka.